naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

naše úspěchy


Gratulace!
KKC Přeštice ve spolupráci se Školní družinou ZŠ Josefa Hlávky Přeštice vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma „Moje nejoblíbenější zvířátko“. Do této soutěže se zapojily děti z naší mateřské školy: Deniska Kreuzmanová, Markétka Loudová, Anička Benešová, Hyneček Krejčí a Štěpánek Bäuml. Všem malým výtvarníkům děkujeme za reprezentaci naší mateřské školy a za krásné 2. místo gratulujeme Hynečkovi.

Dana Řihošková

V měsíci březnu proběhla v Městské knihovně Přeštice výtvarná soutěž VENKU JE KOSA. Žáci měli výtvarně ztvárnit jakékoliv lidové rčení, pořekadlo k zadanému tématu. Za naši školu se zúčastnilo 6 žáků a na skvělém 1. místě se umístila EVIČKA POLANSKÁ ze 4. ročníku. 
                                                                                                                                Gratulujeme

Malá mořská víla
V letošním roce se naše ZŠ zúčastnila mnoha výtvarných soutěží a jednou z nich byla i Malá mořská víla, kterou pořádala Městská knihovna Přeštice. Této soutěže se zúčastnili 4 žáci naší školičky a Robin Bešta, žák 3. ročníku se umístil na skvělém 1. místě za III. kategorii. Zvolil si kresbu křídami a svoji práci dovedl ke zdárnému výsledku. Robíku, gratulujeme!!!

Jana Tolarová

Moje nejoblíbenější zvířátko
V letošním roce se ve III. kategorii na krásném 3. místě umístil Tomášek Hrdlička a na 7. místě Adélka Gočeva. Blahopřejeme!

Výtvarná soutěž Ferda Mravenec a jeho kamarádi
U příležitosti 115. výročí narození spisovatele Ondřeje Sekory vyhlásila Městská knihovna v Přešticích výtvarnou soutěž s názvem „Ferda Mravenec a jeho kamarádi“. Této soutěže se z naší mateřské školy zúčastnila děvčata: Magdalénka Farkašová, Zuzanka Vondrovicová, Sonička Dobrá a Adriana Zápotocká. Všem děvčatům děkujeme za účast a Magdalénce Farkašové gratulujeme za krásné 2. místo!!! Výstava všech prací je nainstalována v přízemí knihovny v Přešticích, kde si ji můžete prohlédnout až do 16. ledna 2015. 
                                                                                                                             Dana Řihošková

Rozjezdy pro hvězdy
V pátek 6. června 2014 proběhlo v KKC Přeštice finálové kolo soutěže Rozjezdy pro hvězdy. V disciplíně tanec naši školu reprezentovala Michalka Muková ze 4. ročníku, která se umístila na 1. místě. Touto cestou jí blahopřejeme. Moc a moc dalších úspěchů.
                                                                                                   Žáci 1. - 5. ročníku a učitelský sbor

Můj oblíbený večerníček
Žáci 1. - 5. ročníku se zúčastnili v měsíci dubnu výtvarné soutěže s názvem „ Můj oblíbený večerníček.“. Tuto soutěž pořádala Městská knihovna v Přešticích a KKC Přeštice. V pondělí 20. 5. 2013 přijely zástupkyně z MK a KKC předat ceny nejlepším malířům. A jaké bylo umístění:

3. místo - Lucie Náprstková – Víla Amálka
6. místo - Karolína Dražská – Křemílek a Vochomůrka
7. místo – Dominik Trhlík – Pat a Mat 
10. místo – Filip Hodan – Rumcajs a Manka
Filip Hodan ještě obdržel 3. místo v kategorii „Cena diváků“.

Všichni jmenovaní obdrželi krásné knihy a samozřejmě diplom. Všem účastníkům a výhercům blahopřejeme!!!
                                                                                              Jana Tolarová
                                                                                         tř. učitelka 4. a 5. roč.

Moje nejoblíbenější zvířátko
V pondělí 11.3.2013 se konala slavnostní vernisáž již pátého ročníku výtvarné soutěže „Moje nejoblíbenější zvířátko“. Celkem se jí zúčastnilo 21 škol a školských zařízení a bylo odevzdáno 406 prací. Z naší školy se do soutěže zapojili především žáci a žákyně z 1. – 3. ročníku. A i tentokrát byli úspěšní. Dokazují to následující výsledky:

2 kategorie ( 6 – 8 let) 
Zvláštní cena : Klára Boříková
9. místo: Tomáš Hrdlička

3. kategorie (9 – 11 let)
2. místo: Marie Smolová
4. místo Lucie Náprstková

Všem blahopřejeme.
                                                                                              Blanka Velkoborská

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žák 5. ročníku VOJTĚCH BOŘÍK získal 3. místo 
v krajském kole logické olympiády kategorie A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarná soutěž - Jak být zdravý a fit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Můj kousek země 2012

Pod tímto názvem se skrývá výtvarná soutěž pro děti a mládež, kterou pořádá Česká geologická služba společně s řadou partnerů. Její letošní ročník, v pořadí šestý, se konal pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Úkolem dětských výtvarníků bylo ztvárnit problematiku ozónové díry, důvody jejího vzniku, průzkum její tloušťky nebo se pokusit vymyslet, jak ji zacelit. Dnem „D“ se pro účastníky soutěže stalo pondělí 17. září, kdy v prostorách Planetária hlavního města Prahy došlo k slavnostnímu vyhlášení a předání cen vítězům. Jedním z nich byl i žák naší školy Vojtěch Bořík, kterému za práci nazvanou „Ekologické řešení problému“, byla udělena Cena poroty za přínos vědě. 
                                                                                             Blanka Velkoborská

 
 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina